Kabinet voelt niets voor steun wietteelt

Het kabinet voelt niets voor lokale experimenten met de teelt van softdrugs, waardoor coffeeshops gecontroleerd en buiten het criminele circuit om via de achterdeur kunnen worden bevoorraad. Dat maakte minister-president Kok gisteren bekend na de ministerraad, die zich had gebogen over de drugsnotitie `Het pad naar de achterdeur' van minister Korthals (Justitie).

Als dergelijke experimenten zouden slagen is de logische consequentie dat de teelt van nederwiet bij wet wordt gereguleerd en dus wordt toegestaan, zo concludeert het kabinet. Dat kan Nederland zich echter niet permitteren, omdat een aantal internationale verdragen een verruiming van het huidige beleid in de weg staat. Het bestaande beleid zal dus ongewijzigd worden voortgezet, maar de handhaving zal voortaan - naast het in de gaten houden van de coffeeshops - vooral zijn gericht op illegale huisteelt, op de aanvoer van buitenlandse cannabis en op de aanpak van illegale verkooppunten. Sinds drie jaar geleden een begin werd gemaakt met het terugdringen van het aantal coffeeshops, zijn de illegale verkooppunten als paddestoelen uit de grond geschoten, zo staat in Korthals' notitie. Bovendien is teelt in huiselijke kring heel populair geworden.

Buiten het probleem van de internationale verdragen zullen experimenten zoals het onder scherp gemeentelijk toezicht telen van nederwiet, de criminaliteit nauwelijks doen verminderen, zo verwacht Korthals. Een gesloten keten van productie en distributie, zoals D66-Kamerlid Dittrich afgelopen week nadrukkelijk bepleitte is volgens hem onmogelijk omdat er sprake blijft van import van cannabis uit het buitenland.