Familie Joore

Bij het artikel Canada geen smeltkroes maar een mozaïek (in de krant van woensdag 5 april, pagina 5) staat een foto uit 1954 van de familie Joore. Twee lezers hebben ons erop gewezen dat de familie Joore niet naar Canada is geëmigreerd maar naar Australië.