Dwangopname gemakkelijker

Psychiatrische patiënten kunnen in de toekomst gemakkelijker onder dwang worden behandeld, zonder dat ze daarvoor hoeven te worden opgenomen in een inrichting. Het gaat om psychiatrische patiënten die lijden aan een geestesstoornis die zonder opname goed te behandelen valt, en die zonder gevaar voor zichzelf of anderen in de samenleving kunnen functioneren. De behandeling bestaat bijvoorbeeld uit medicatie, gesprekstherapie of een combinatie daarvan. Het kabinet heeft gisteren besloten dat een rechter hiervoor op verzoek van de behandelend psychiater een `voorwaardelijke machtiging' kan afgeven.