CAO onderwijs

`Bonden dreigen te staken in examentijd', kopte deze krant op 6 april. Natuurlijk keurt minister Hermans een dergelijk middel af, want dan zouden de belangen van de leerlingen geschaad worden. Das waar. Het is ook een uiterste middel. Het voorliggende loonbod wordt door de onderwijsgevenden als schofferend, onfatsoenlijk en vernederend ervaren. Hoe zit het nu: hebben die tv-spotjes geen enkele relatie met de praktijk van alledag?

Die praktijk van oude, slecht onderhouden, schimmelige schoolgebouwen, die bovendien nauwelijks worden schoongemaakt; die praktijk van invoering van ingrijpende vernieuwingen als tweede fase/studiehuis, VMBO, basisvorming enz. zonder daarvoor de nodige financiële ruimte beschikbaar te stellen; die praktijk van veel te volle lesroosters en overvolle klassen; die praktijk van afgescheept te worden met een schandalig laag loonbod.

docent geschiedenis,

    • R. Kerkhoven