Boerenbond in bezit van miljarden

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) beschikt over een vermogen van twee tot drie miljard gulden. Dat blijkt uit een onderzoek van deze krant naar het financiële vermogen van de boerenbond.

De belangenbehartiger van Brabantse en Zeeuwse boeren en tuinders beweert zelf niet meer dan ,,enkele honderden miljoenen'' te bezitten. Uit onder meer vertrouwelijk jaarstukken blijkt dat het vermogen van de organisatie, die 26.500 boeren en tuinders vertegenwoordigt, aanzienlijk hoger te zijn. Tot nu toe was weinig bekend omtrent het vermogen van de bond, omdat die weigert financiële jaarverslagen te openbaren.

De rijkdom is deels gebaseerd op de waarde van deelnemingen in de internationaal opererende agrarische concerns Sobel NV (95,6%) en Dumeco BV (18%). De aandelenpakketten die de NCB heeft in beide winstgevende ondernemingen zijn bij verkoop of beursgang volgens analisten samen tussen de 1,1 en 2,2 miljard gulden waard. Alleen al met het jaarlijkse dividend van beide deelnemingen kan de ZLTO een belangrijk deel van haar exploitatiekosten betalen.

De ZLTO controleert verder accountantskantoor ABAB (waarde 200 miljoen gulden) en heeft een belegd vermogen met een geschatte actuele waarde van 450 miljoen gulden. In Brabant en Zeeland bezit de bond onroerend goed ter waarde van 60 miljoen gulden. Twee aan de ZLTO gelieerde sociale stichtingen hebben een vermogen van enkele tientallen miljoenen. De ZLTO is bovendien voor 35 procent eigenaar van een prioriteitsaandeel in verzekeraar Interpolis (omzet 6,8 miljard gulden). Dat aandeel is 500 miljoen gulden waard.

Met haar vermogen is de ZLTO verreweg de rijkste van alle standsorganisaties in Nederland. De ZLTO is bovendien de invloedrijkste. Beslissingen in agrarisch Nederland vallen pas als het ZLTO-hoofdkantoor in Tilburg ermee akkoord gaat, zeggen ingewijden.

Het vermogen is opgebouwd door de in 1896 opgerichte Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB), die in 1999 fuseerde met de in Zeeland en een deel van Gelderland actieve landbouwmaatschappij ZMO fuseerde tot de ZLTO.

De miljarden van de NCB gingen niet mee in de fusie, maar bleven achter bij de NCB, die naam en statuten wijzigde en nu NCB Ontwikkeling heet. De ZLTO kan, door een personele unie met NCB Ontwikkeling, beschikken over het vermogen.

    • Joep Dohmen