Toename autoschade tast winstgroei Achmea aan

Het financiële concern Achmea (Centraal Beheer, FBTO, Zilveren Kruis, Avero) heeft het resultaat van zijn schadeverzekeringen in 1999 met bijna een derde zien teruglopen tot 109 miljoen gulden. Vooral de autoverzekeringen zette het resultaat sterk onder druk.

Voor het lopende jaar verwacht Achmea geen hogere winst uit de schadeverzekeringen. ,,Over de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal diefstallen weer gestegen'', zo schetste bestuurder A. Hoevenaars de problemen bij de autoverzekeringen.

Net als vorig jaar zullen ook dit jaar de premies weer stijgen, maar een indicatie van die stijging wilde Hoevenaars gisteren, tijdens een toelichting op de jaarcijfers, niet geven. Behalve de diefstallen en de toegenomen letselschade valt vooral de schade door autoruiten op. Een groei van maar liefst 50 procent, volgens Achmea een gevolg ,,van de goede marketing van de ruitschadebedrijven''.

De winstdaling bij de schadeverzekeringen werd bijna volledig goedgemaakt door de levensverzekeringen, waar het resultaat met 35 miljoen steeg tot 261 miljoen gulden. In dit segment baarde concurrent Legal & General eerder dit jaar opzien door een levensverzekering aan te bieden waarop welgestelde klanten korting krijgen omdat die statistisch gezien langer leven. ,,Legal & General knaagt op deze manier aan de wortels van de solidariteit waarop het verzekeren is gebaseerd. Zo draagt zij bij aan de tweedeling van de maatschappij en dat is volgens mij geen populair onderwerp'', verklaarde bestuursvoorzitter G. Swalef die deze maand als hoogste man bij het financiële concern vertrekt. Achmea, dat de winst van de afzonderlijke dochters niet bekend wil maken, behaalde vorig jaar als geheel een nettowinst van 651 miljoen gulden, een stijging van 7 procent. De omzet steeg met 20 procent tot bijna 16 miljard.

De bankenpoot (Staal Bankiers, Woonfonds Hypotheken, Eduard de Graaff) zag het resultaat met 27 miljoen gulden toenemen tot 143 miljoen. Vanaf deze zomer wil het concern via de supermarktketen C1000 verzekeringsproducten aanbieden. Op welke plaatsen en op welke manier dat gaat gebeuren wilde Hoevenaars gisteren niet vertellen. ,,We gaan op basis van een proef in een paar winkels verzekeringsproducten aanbieden die een lage adviesbehoefte kennen. Zoals bijvoorbeeld autoverzekeringen. Of we die gewoon in het schap leggen of via computerschermen is verbonden met onze kantoren - gaan aanbieden, weet ik nog niet. Onze Portugese partner BCP heeft in elk geval veel succes met verzekeringsproducten in supermarkten.''

Ook op het vlak van de zorgverzekeringen waagt Achmea zich dit jaar buiten de gebaande paden. Een maand geleden nam het concern een meerderheidsbelang in een landelijk netwerk van fitness-centra die het herstel van cliënten moeten bevorderen.

,,Mensen krijgen programma's en begeleiding aangeboden om snel weer fit te worden. Het is overigens niet de bedoeling dat verzekerden (zonder dat ze ziek zijn) zomaar gratis gebruik gaan maken van deze centra. Wanneer het voor iedereen gratis is, verdwijnt de prikkel.''