Steun voor voorschool in Kamer

Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) wil de achterstand van allochtone kinderen al op jonge leeftijd aanpakken. De hele Tweede Kamer is voorstander van de zogenoemde `voorschool' waar kinderen vanaf tweeënhalf jaar tot vier jaar terechtkunnen om onder meer Nederlands te leren.

Dit bleek gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer over de `voor- en vroegschoolse educatie'. PvdA en GroenLinks willen dat de projecten worden uitgebreid tot `basisvoorziening' voor alle kinderen die het nodig hebben. Staatssecretaris Adelmund heeft ,,om te beginnen'' 120 miljoen gulden extra in het kabinet geclaimd.

Het debat over de voorschool ligt in het verlengde van de discussie vorige maand in de Tweede Kamer over de aanpak van de achterstanden van allochtone leerlingen op basis- en middelbare scholen. Adelmund kreeg toen veel kritiek van de Kamer te verduren.

Peuterspeelzalen en voorschoolse opvang vallen onder de verantwoordelijkheid van staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn). Maar Adelmund is zeer gebaat bij de voorschoolse aanpak van achterstanden, gaf ze tijdens het debat toe. Ook Vliegenthart heeft extra geld gevraagd aan het kabinet om de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren.