Russen: `Pesterij Westen'

Rusland heeft de sancties van de Raad van Europa ,,schadelijk'' en ,,onterecht'' genoemd en alle bezoeken van leden van de assemblée van de Raad van Europa aan Rusland afgezegd.

Minister Ivanov (Buitenlandse Zaken) verwijt de parlementariërs in Straatsburg nog altijd ,,in de stereotypen van de Koude Oorlog'' te denken. Zij zouden zich hebben laten misleiden door leugens van Tsjetsjeense terroristen. Gennadi Seleznjov, voorzitter van de Doema, sprak van ,,een kolossale vergissing''. De sancties hebben volgens hem niets met de moord- en martelpraktijken van het Russische leger te maken, maar zijn Westerse ,,pesterij van het economisch verzwakte Rusland''.

Oleg Mironov, de rapporteur voor de rechten van de mens van de Doema, vreest dat Europa een ,,nieuw IJzeren Gordijn'' wil neerlaten. Uit de reacties blijkt dat Moskou niet gelooft dat de Raad van Europa oprecht bezorgd is over de gedocumenteerde wandaden van het Russische leger. De Nezavisimaja Gazeta verwijt Europa ,,een dubbele standaard'' te hanteren: zelf laat het de NAVO Joegoslavië platbombarderen, een soevereine staat, en onderwijl misgunt het Rusland het recht om in eigen land gewapende terroristen te bestrijden. In Straatsburg is ,,een vaudeville'' opgevoerd, aldus de krant. De Segodnja waarschuwt dat ,,deze precedentloos harde resolutie'' kan leiden tot tegenmaatregelen van Rusland. In reactie op deze ,,verpletterende schande'' zou Rusland zijn belofte om de doodstraf af te schaffen kunnen intrekken of geen Westerse pottenkijkers meer in Tsjetsjenië kunnen toelaten.

De Izvestija beziet ,,de verbanning van Rusland door Europa'' in het licht van de eeuwig opspelende twistvraag of Russen nu Europeanen zijn of niet. Had tsaar Peter de Grote met de bouw van Sint Petersburg niet ,,het venster op Europa'' geopend? Welnu, Europa heeft Rusland door datzelfde venster naar buiten geknikkerd. ,,Het Westen ziet ons niet als Europeanen'', zo constateert de krant. Voorzover er zelfkritiek klinkt, betreft die vermeende Russische tekortkomingen in de communicatie: het Westen begrijpt niet waarom Rusland voor eens en voor altijd wil afrekenen met de bandieten op de Kaukasus. De meeste Russen zijn er echter van overtuigd dat het Westerse gehamer op de rechten van de mens niets anders is dan een slecht gecamoufleerde poging om Rusland zwak te houden.

    • Frank Westerman