Rijk wenst meer invloed op beleid NS

Minister Netelenbos (Verkeer) wil dat de overheid weer meer greep krijgt op het beleid van de Nederlandse Spoorwegen. De overheid is de enige aandeelhouder van de NS.

Vanmiddag stelt Netelenbos in het kabinet een aantal maatregelen voor die haar invloed bij de NS versterken. De minister wil dat bestaande bevoegdheden beter worden benut, terwijl op een aantal punten de statuten van de NS moeten worden aangepast.

Zo wil Netelenbos dat NS Reizigers formeel vastlegt dat het bedrijf bijdraagt aan de ,,oplossing van de mobiliteitsproblematiek''. De overheid gaat als aandeelhouder toetsen of de NS die ,,externe doelstelling'' waarmaakt. Ook moeten ,,belangrijke strategische beslissingen'' voortaan formeel ter goedkeuring aan de aandeelhouder worden voorgelegd.

Reizigersorganisatie Rover is ,,gelukkig'' met de plannen van Netelenbos. ,,Vooral het vastleggen van die bijdrage aan de mobiliteitsproblematiek is erg belangrijk'', zegt voorzitter R. Schoonveld.

In 1992 werd de NS juist verzelfstandigd om het bedrijf op grotere afstand van de politiek te brengen. Zo zou de vervoerder efficiënter en meer klantgericht kunnen gaan werken. Vorig jaar bleek echter dat Netelenbos ongelukkig was over de onduidelijke verhouding van de NS met de overheid na een conflict over de hogesnelheidslijn (HSL). Bij die gelegenheid verzuchtte de minister in de Tweede Kamer dat de NS onder de tucht van de markt of van de overheid moest worden gebracht.

Grotere zelfstandigheid of zelfs privatisering sluit Netelenbos op termijn zeker niet uit, zegt ze in het voorstel. Maar dat is voor haar afhankelijk van de Europese ontwikkeling naar een vrijere markt voor spoorvervoer.

Behalve de bemoeienis van de overheid bij het vervoersbeleid van de NS lijkt Netelenbos ook meer greep op de financiële gang van zaken bij de NS te willen krijgen. Hoewel dat nu al gebeurt, wil Netelenbos in de statuten van de NS laten vastleggen dat de jaarrekening en het uit te betalen dividend door de aandeelhouder worden goedgekeurd. Verder hecht Netelenbos veel waarde aan een `prestatiecontract' dat de overheid als opdrachtgever met de NS sluit. ,,Er was sprake van onduidelijkheid, het is goed om duidelijkheid te scheppen'', reageert een woordvoerster van de NS. ,,Privatisering is op termijn niet uitgesloten, dat is voor ons belangrijk.''

    • Jaco Alberts