Richtlijnen keuringsarts uniform

De richtlijnen waarmee verzekeringsartsen zieke werknemers keuren voor een WAO-uitkering krijgen een wettelijk karakter. Na aanvankelijk te hebben geaarzeld stemde de PvdA gisteren in de Tweede Kamer in met het zogeheten schattingsbesluit van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken). Met de instemming van de VVD kreeg deze maatregel steun van een Kamermeerderheid. De rest was tegen.

Hoogervorst denkt dat verzekeringsartsen met deze Algemene Maatregel van Bestuur beter kunnen worden gehouden aan een uniforme en heldere uitvoering van de keuringsrichtlijnen. Van versoepeling of aanscherping is volgens hem geen sprake.

Er was gisteren echter tijdens een debat in de Tweede Kamer veel verschil van mening over hoe de maatregel in de praktijk zal uitwerken, met name bij de rechter. Kamerlid Schimmel (D66) pleitte daarom voor een juridisch advies, maar daarvoor kreeg ze geen steun. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde dat er meer duidelijkheid zou komen voor mensen met `vage' klachten. Hierbij gaat het vooral om mensen die niet of maar gedeeltelijk kunnen werken zonder dat er een eenduidige diagnose van hun klachten is. Bij bijvoorbeeld het chronisch vermoeidheidssyndroom, ook wel ME genoemd, is daar veelal sprake van. Volgens de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid worden veel mensen die niet kunnen werken ten onrechte uit de WAO gehouden. Met het nieuwe schattingsbesluit zal daar geen verandering in komen, aldus de steungroep.