Ramsj

Sherwin B.Nuland: Artsen, een biografie van de geneeskunde

Gebonden, Anthos 1997, van ƒ79,50 voor ƒ29,50. De Slegte.

`Een levendig leesboek. Prachtige contextuele portretten, soms van schitterende figuren', schreef Atte Jongstra in deze krant over het boek van Nuland, een geschiedenis van 2000 jaar geneeskunde aan de hand van levensbeschrijvingen van belangrijke artsen-wetenschapsbeoefenaren.

De meer dan vijfhonderd pagina's beginnen met Hippocrates – en diens afwijzing van het bovennatuurlijke als bron van ziektes – en eindigen met een gedetailleerd verslag van een harttransplantatie. Een sterke maag is af en toe wél vereist, want er komen nogal wat medische gruwelverhalen in het boek voor.

Gunther Schuller: The compleat conductor

Gebonden, Oxford University Press 1997, van ƒ117,90 voor ƒ39,95.

Het Martyrium Amsterdam.Controversieel maar veelgeprezen boek waarin de dirigent en componist Schuller fel uithaalt naar de vele dirigenten die volgens hem hun `interpretive idiosyn-crasies' hoger stellen dan de bedoelingen van de componist wiens werk ze uitvoeren. Hij onderbouwt zijn aanval met een analyse van honderden uitvoeringen en opnamen van acht belangrijke composities (o.a. de vijfde en zevende symfonie van Beethoven).

Ook bij Het Martyrium (en De Boekenmarkt Den Haag): The classical cd-guide 1999 van Gramophone, meer dan dertienhonderd pagina's met recensies, aanwijzingen voor het opbouwen van een `basic library', en informatie over componisten en musici. Van ƒ67,90 voor ƒ19,95.

Daniel Jonah Goldhagen:

Hitlers gewillige beulen. Ingenaaid, Standaard/Van Reemst 1998, van ƒ32,90 voor ƒ14,95. Het Martyrium.

`Verplichte lectuur voor eenieder die de omvang en de verschrikking van de holocaust wil begrijpen', schreef Simon Schama over de bestseller van Harvard-hoogleraar Goldhagen. Kern van het betoog is de stelling dat vele miljoenen `gewone' Duitsers, dus niet alleen nazi's en SS'ers, uit volle overtuiging hebben meegedaan aan de jodenvervolging, gedreven door wat Goldhagen noemt het fanatieke `eliminatie-antisemitisme' waarvan de Duitse samenleving volgens hem al lang voor de tijd van Hitler was doordrongen.

Brook Noel Moore, Kenneth Bruder: Philosophy, the power of ideas. Gebonden, Mayfield 1996,

van ƒ65,50 voor ƒ29,50.

De Boekenmarkt Den Haag

De derde editie van deze aangenaam gevarieerde inleiding in de filosofie. Gekozen is voor een middenweg tussen de twee traditionele benaderingen van de filosofie: aandacht dus zowel voor de historische ontwikkeling van de discipline als voor de probleemgerichte kant (toegespitst bijvoorbeeld op allerlei ethische kwesties). De hoofdstukken sluiten af met een `checklist' van belangrijke filosofen, en een reeks pittige vragen waarop de aankomende filosoof zijn tanden stuk kan bijten.

H. Br. Corstius & Maarten 't Hart: Het gebergte; de tweeënvijftig romans van S.Vestdijk

Gebonden, Nijgh & Van Ditmar/

De Bezige Bij 1996, van ƒ52,50

voor ƒ19,50. De Slegte.

Bundeling van de artikelen die Br. Corstius en 't Hart om beurten schreven over de romans van Vestdijk, indertijd gepubliceerd (1994 en 1995) in NRC Handelsblad. Vanaf Kind tussen vier vrouwen (Vestdijks, door 't Hart met lof overladen, debuut uit 1933 dat pas postuum, in 1972, werd uitgegeven), tot aan het onvoltooide De persconferentie. Opgenomen zijn ook de oorspronkelijke, veelal door Vestdijk zelf geschreven flapteksten van de boeken.

Michael Wood: In het voetspoor van Alexander de Grote

Gebonden, Teleac 1997, van ƒ49,90 voor ƒ25,- Steven Sterk Utrecht.

In 1996 maakte Michael Wood een reis van vele duizenden kilometers door Azië, dezelfde route volgend als Alexander de Grote tijdens diens befaamde veroveringstocht tussen 334 en 324 v.Ch. Het onderhoudende verslag van de reis wordt afgewisseld met historische hoofdstukken over Alexander: de bouwer van een immens imperium dat voor het eerst in de geschiedenis uiteenlopende culturen met elkaar verenigde, maar tegelijk een meedogenloze potentaat die zijn volk met staatspropaganda, spionnen en terreur onder de duim hield.

Bij Steven Sterk ligt ook een ander boek van Michael Wood: Op zoek naar de Trojaanse oorlog, een speurtocht naar de archeologische en letterkundige aspecten van Homerus' beroemde verhaal over de aanval op Troje. Van ƒ45,- voor ƒ15,-

Edward O. Wilson:

Van mieren bezeten

Paperback, Het Spectrum 1997,

van ƒ49,90 voor ƒ19,95. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

De memoires van Edward O. Wilson, een van de invloedrijkste Amerikaanse wetenschapsbeoefenaren volgens Time Magazine, en auteur van het destijds (1978) roemruchte Sociobiology, een studie naar de evolutionaire achtergrond van dierlijk en menselijk gedrag. Zijn grote wetenschappelijke liefde ligt op een heel wat kleiner terrein: het sociale leven van mieren. Het boek bevat prachtige passages, vooral als het over mieren gaat of over Wilsons jeugdjaren in Alabama.

    • Henk Lagerwaard