Pas verschenen

Eva Gerlach: Solstitium.

Herik, 33 blz. ƒ30,90

Jubileumuitgave en nr. 50 in de Zwarte Reeks is de nieuwe (gebonden) bundel van Eva Gerlach met illustraties in fullcolour van Marianne Aartsen. Voor deze bundel liet Gerlach zich inspireren door een verblijf in Zuid-Schotland waar resten zijn gevonden van een rituele stad uit de bronstijd, ca 1000 v. Chr. Op 21 mei zal Eva Gerlach de P.C. Hooftprijs 2000 voor haar poëtische werk in ontvangst nemen.

Kamagurka: Precisieblunders.

De Harmonie, ƒ19,90

Een selectie van tweehonderd tekeningen uit de dagelijkse bijdrage van Kamagurka aan NRC Handelsblad, onder de titel `Planeet Kamagurka'. Tegelijkertijd verscheen bij dezelfde uitgeverij een nieuwe strip van Kamagurka en Herr Seele Cowboy Henk. De verzamelde werken deel 1. (ƒ13,90).

Bartho Kriek: Hollandse fado.

Atlas, 269 blz. ƒ39,90

Nieuwe roman van Bartho Kriek die zich afspeelt in 1958. Een ingedutte huisvader, archivaris bij een bank, droomt erover zeeman te worden, totdat er een exotische schone op het archief komt werken.

Hanif Kureishi: Middernachtblues (Midnight All Day). Vert. Molly van Gelder, Anthos, 192 blz. ƒ39,90

Verhalenbundel van de Engelse auteur en scenarioschrijver (My Beautiful Laundrette en Sammie and Rosie get laid) Hanif Kureishi (1954) waarin veertigers worstelen met hun leven. Zij laten zekerheden achter zich uit verlangen naar een gelukkiger bestaan. `Het lijkt ideaal materiaal voor een bijtende satire, maar te vaak geeft Kureishi de indruk dat hij het allemaal méént, dat hij iets dieps en serieus' probeert te zeggen over de leegte van het moderne bestaan. Maar daar is hij evenmin als zijn protagonisten toe in staat.' (Corine Vloet, Boeken 19.11.1999)

Pankaj Mishra: De romantici

(The Romantics). Vert. Sjaak de Jong, Prometheus, 232 blz. ƒ31,95

Debuutroman van de Indiase schrijver Pankaj Mishra (1969) over een jongen die zijn geboortedorp verlaat om in een universiteitsstad te gaan studeren. `Wat dit boek zo mooi maakt, is de herkenbare tragiek van de personages.' (Stine Jensen, Boeken 18.2.2000)

Stendhal: Lamiël. Vert. Jan Pieter van der Sterre, Voetnoot, 207 blz. ƒ39,50

Nederlandse vertaling van de roman die Henri Beyle (1783-1842) onder de naam Stendhal schreef en die in 1889 postuum verscheen. Verteld wordt het verhaal van een Normandisch boerenmeisje dat in het leven op zoek is naar avontuur en wier grootste vijand de verveling is. Met noten en nawoord van de vertaler.

Paul Theroux: Frisse lucht (Fresh Air Fiend). Atlas, 527 blz. ƒ49,90

Een bundeling van de beste reisstukken van Paul Theroux van de afgelopen vijftien jaar. In het boek is ook het Hollands Dagboek opgenomen, dat Theroux in 1990 op verzoek van NRC Handelsblad voor het Zaterdags Bijvoegsel schreef.

NON-FICTIE

Marc Glaudemans: Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland. SUN, 198 blz. ƒ29,50

Geïllustreerde `fenomenologie' van de buitenplaatsen rondom Amsterdam, van de Watergraafsmeer tot de Beemster, met aandacht voor zowel de ruimtelijke als de mentale samenhang van de stad en de ruimte die er direct omheen ligt en die samen het `stadsterritorium' vormen.

Marit Monteiro: Vroomheid in veelvoud. Geschiedenis van de Fransciscanessen van Oirschot 1797-1997. Verloren, 430 blz. ƒ49,-

Studie over de ontwikkeling van de Fransciscanessen uit Oirschot, een van de actiefste zustercongregaties van Nederland, die ook zeer actief was in Brazilië. De contemplatieve inslag van de orde is nooit verloren gegaan, ook niet toen de zusters zich na 1840 gingen toeleggen op onderwijs en bejaardenzorg. De auteur publiceerde eerder Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld in Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw.

Leonard Blussé e.a.(red.):

Bewogen Betrekkingen;

400 jaar Nederland-Japan.

Teleac/NOT, 288 blz. ƒ59,90

Fraai geïllustreerd boek over de Japans-Nederlandse betrekkingen, geschreven door zestig auteurs, zowel Nederlanders als Japanners. Verschenen bij de vierdelige Teleac documentaire waarvan het eerste deel op 23 april wordt uitgezonden.

C.G.D. de Wilt e.a.: Delflands kaarten belicht. Hoogheemraadschap van Delfland/Verloren. 178 blz. ƒ75,-

Vanaf de dertiende eeuw oefende het hoogheemraadschap waterstaatkundige taken uit, zoals de zorg voor waterkeringen en de watervoorziening. Dit boek verscheen naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling die te zien is in Het Prinsenhof te Delft en bevat een keur aan kaarten en vooral details van kaarten die deskundig worden becommentarieerd.

Constance L.H. Scholten:

Haags Porselein. Een `Hollands' product volgens de internationale mode.

Waanders 192 blz. ƒ79,50

Neerslag van onderzoek naar de geschiedenis van het porselein dat in het laatste kwart van de achttiende eeuw in Den Haag is vervaardigd. Het boek is verschenen bij een tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag.