Ombudsman laakt nieuwe wet vreemdelingen

De nationale ombudsman mr. R. Fernhout heeft ernstige bedenkingen bij de nieuwe vreemdelingenwet. Hij vreest dat de gebreken in het huidige asielbeleid door de nieuwe wet niet worden opgelost. Fernhout zei dit gisteren op een conferentie over de nieuwe vreemdelingenwet. Ook de rechterlijke macht en Vluchtelingenwerk Nederland uitten kritiek op het wetsontwerp. Volgens Fernhout zijn problemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst de oorzaak van de lange wachttijden voor asielzoekers. Een wetswijziging zal dit niet verhelpen, denkt hij. Fernhout maakt bovendien bezwaar tegen het afschaffen van de bezwaarprocedure voor asielzoekers. ,,Daardoor worden de problemen doorgeschoven naar de rechtbanken. Daar zullen lange wachttijden ontstaan.'' In de nieuwe vreemdelingenwet, die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld, krijgen toegelaten vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning van drie jaar.