Nederlandse inflatie laagst van eurozone

De inflatie in Nederland is de afgelopen maand voor het eerst sinds 1998 weer onder de 2 procent uitgekomen.

Volgens voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendmaakte lagen de consumentenprijzen in maart 1,9 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee kent Nederland het laagste inflatietempo van de elf landen in de eurozone, aldus het CBS.

Vergeleken met februari stegen de prijzen in maart met 0,9 procent. Kleding en benzine werden duurder. Ook voedingsmiddelen werden duurder, vooral door een prijsstijging van verse groenten.

Over het gehele eerste kwartaal van dit jaar registreerde het CBS een lagere inflatie dan gemiddeld in 1999, toen de gemiddelde geldontwaarding 2,2 procent bedroeg. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de afschaffing van de omroepbijdrage.

In januari en februari kwam de stijging van de consumentenprijsindex uit op 2,0 procent. De daling in maart is fractioneel; het CBS schrijft die goeddeels toe aan afrondingsverschillen.