Lijst gestolen nazi-kunst op Internet

De Duitse regering gaat een lijst met duizenden door de nazi's gestolen kunstwerken op Internet publiceren. Aldus wil zij de teruggave van die werken aan de rechtmatige eigenaren vereenvoudigen. De lijst moet een hulpmiddel worden voor het fonds dat vorig jaar is opgezet om de nazi-slachtoffers te compenseren. Maandag wordt de website (www.lostart.de) gelanceerd. De lijst zal voornamelijk werken bevatten die bekend staan als de `Linz-lijst', een verzameling Oude Meesters en genrestukken. Een deel van de gestolen kunstschatten is nooit geclaimd en bevindt zich in regeringsdepots in Berlijn, of is in bruikleen gegeven aan musea. De soms willekeurig uitgevoerde restitutie vlak na de oorlog hebben vaak geleid tot bittere onenigheid over eigendomsrechten tussen verschillende musea. (Reuters)