Forse groei beheerd vermogen ABN Amro

ABN Amro heeft het beheerd vermogen in 1999 met ruim een kwart zien groeien. Beheerde de bank in 1998 nog 197 miljard gulden, vorig jaar stond daar 249 miljard tegenover. ABN schrijft 60 procent van de stijging toe aan de instroom van nieuw geld. De financiële instelling trok een groot aantal nieuwe klanten en mandaten aan. Ook het gunstige beursklimaat droeg belangrijk bij aan de groei. (ANP)