ASR is vrees voor belastingplan voorbij

Verzekeraar ASR is voorlopig klaar met oppotten, de invoering van het ingrijpende nieuwe belastingstelsel ten spijt.

Woedend was het Verbond van Verzekeraars toen de toenmalige staatssecretaris Vermeend de fiscale herzieningen voor 2001 bekendmaakte. Wees op uw hoede voor het nieuwe belastingplan, klonk het bezorgd.

Uit vrees voor een grote financiële strop sloegen verzekeraars massaal aan het oppotten, meer nog dan zij toch al deden. Dat was niet zo vreemd. De verzekeraars zijn voor een bijdrage van zo'n anderhalf miljard gulden in het huishoudboekje van minister Zalm opgenomen.

ASR Verzekeringsgroep (De Amersfoortse, Feyenoord-sponsor Stad Rotterdam) heeft inmiddels heel wat spaarpotjes gevormd. Ook de beleggingswinst over 1999 van 121 miljoen gulden is bijna geheel aan de voorzieningen toegevoegd. Uit voorzorg voor een plotselinge sof in de weinig voorspelbare schadevoorzieningen bijvoorbeeld. Maar het concern is, ondanks de verwachte terugslag door de invoering van het nieuwe belastingplan, voorlopig klaar met oppotten. Zo is de voorziening die was getroffen voor eventuele problemen rond de millenniumwisseling bijna niet aangeraakt. ,,En ik kan nog een leuke voorziening bedenken voor als onze kleinkinderen 150 zijn, maar ik denk dat we er nu wel zijn'', zei bestuursvoorzitter Carlo de Swart gisteren bij de toelichting op de jaarcijfers.

ASR zag zijn nettowinst over 1999 (exclusief bijzondere baten) met 21 procent toenemen tot ruim 345 miljoen gulden, de vierde verbetering op rij. En opnieuw waren de voorspelbare levensverzekeringen, die ruim driekwart van het resultaat voor hun rekening nemen, de spil van de winstgroei. Het aandeel van de minder renderende schadeverzekeringen in het resultaat is afgelopen jaar teruggebracht tot 9 procent.

De Swart, ook bestuurder bij het Verbond van Verzekeraars, zegt niet te vrezen voor de belastingplannen van Vermeend. ,,Alle doemverhalen van collega's ten spijt, de belastingherzieningen hebben voor verzekeraars meer kansen dan bedreigingen in petto.''

Natuurlijk krijgt de verzekeringsbranche hier en daar een flinke knauw. Omdat Financiën de aftrek van de hypotheekrente beperkt tot het bedrag dat geleend is voor het eigen huis bijvoorbeeld. Of omdat het maximale lijfrentebedrag dat mensen zonder pensioentekort mogen aftrekken met grofweg tweederde wordt terugschroefd. ,,Maar die herzieningen leiden hooguit tot een tijdelijke dip.''

De invoering van het nieuwe belastingplan betekent tevens het einde van de vaste aftrek bij koopsompolissen, die de verzekeraars de laatste jaren een grote omzet maar weinig winst hebben bezorgd. Vorig jaar verkocht ASR er aanzienlijk minder. ,,We zijn bewust terughoudend geweest. We hadden leuk met de trends in de markt mee kunnen doen, maar de marges zijn door de toegenomen concurrentie buitengewoon gering'', zegt De Swart.

ASR heeft evenmin last van de beperkingen van de aftrek van hypotheekrente. ,,Wij verstrekken nu al geen hypotheken op vakantiehuisjes of voor een bedrag van zeven keer het jaarsalaris van de klant'', aldus De Swart. Hij is er bovendien van overtuigd dat er voldoende kansen overblijven, vooral op het gebied van pensioenen.

Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft 80 procent van de Nederlanders een pensioentekort. Dat wil zeggen dat ze minder dan 70 procent van het laatstverdiende inkomen op 65-jarige leeftijd ontvangen. Het zogenoemde pensioengat bedraagt een slordige 18 miljard gulden per jaar.

De Swart hoort de kassa al rinkelen. Zijn bedrijf werkt inmiddels nieuwe diensten voor Internet uit. ,,Ik ben er trots op dat ASR tot de `oude fondsen' behoort, maar ik geloof heilig in het succes van de nieuwe economie. Denk eens aan service bij het berekenen van de pensioenbreuk die ontstaat door het wisselen van baan. Een uitgekiend stukje software kan pensioengaten simpel opsporen. En de advisering op het gebied van pensioenen wordt met al die nieuwe regels steeds belangrijker.''

    • Annemarie van der Tuijn