Advocaten van de Kaap zijn gewild

Doordat zij het Nederlands snel oppikken en het Engels al goed beheersen, hebben Zuid-Afrikaanse advocaten goede kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Met name op het terrein van de commercieel interessante fusies en overnames van bedrijven zijn deze advocaten hier zeer welkom.

Een Zuid-Afrikaanse advocaat, die in eigen land partner was, ruilde die mooie positie dit jaar in voor een baan als medewerker bij een Nederlands kantoor. Die belangstelling, van Zuid-Afrikaanse advocaten voor Nederlandse kantoren, is sinds ongeveer anderhalf jaar wederzijds: in de slag om sterke advocaten die vloeiend Engels spreken en bekend zijn met het Engelse rechtssysteem, blijken Zuid-Afrikanen het goed te doen.

Binnen anderhalf jaar hebben grote Nederlandse advocatenkantoren als De Brauw Blackstone Westbroek, Stibbe en het Nederlandse Cliffort Chance één of twee Zuid-Afrikanen in dienst genomen.

Trendsetter was de Nederlandse Allen Overy (voorheen Loeff Claeys Verbeke) die er al sinds vier jaar enkelen in dienst heeft.

Zuid-Afrikanen hebben één belangrijk voordeel ten opzichte van andere buitenlanders: ze spreken Afrikaans en begrijpen dus al snel het Nederlands, zegt I. Jankovich, directeur van Legal FlexForce, een werving- en selectiebureau voor juristen. In de markt van fusies en overnames is de voertaal Engels, ook als Nederlandse bedrijven een Nederlands bedrijf overnemen. In totaal werken nu ongeveer tien Zuid-Afrikaanse advocaten in Nederland.

De Zuid-Afrikanen zelf beschouwen de Nederlandse markt als een mooie stap in hun carrière, zegt J. Jaarsma, algemeen secretaris van De Brauw Blackstone Westbroek. ,,In Zuid-Afrika is het aantal interessante fusies en overnames gering vergeleken met Nederland. Ze kunnen hier in een paar jaar veel leren en met die kennis terugkeren naar hun land.''

Allen Overy heeft ,,nogal wat'' cliënten in Zuid-Afrika, die graag contact hebben met een advocaat die het Zuid-Afrikaanse systeem kent, zegt G. Stuyling De Lange van Allen Overy.

Daarnaast is werving van Zuid-Afrikanen eigenlijk de enige manier om Engelstalige ervaring met fusies en overnames in huis te halen, zegt hij. ,,Engelse en Amerikaanse advocaten komen niet naar Nederland, omdat zij al werken in een veel lucratievere markt.''

Sinds drie jaar heeft het land een nieuwe, democratische grondwet maar het oude rechtssysteem was gedeeltelijk gebaseerd op het Nederlandse en het Engelse recht. ,,Daardoor begrijpen Zuid-Afrikanen het systeem hier vrij snel'', zegt Ruth van Andel die zich bezighoudt met het aannamebeleid bij Cliffort Chance.

Het is volgens Jankovich toeval dat de Zuid-Afrikanen die zij heeft geworven tot nu toe alleen blanke Zuid-Afrikanen zijn. ,,Gezien de huidige vraag naar goede advocaten kunnen er ook kleurlingen worden geworven.''

Het enige nadeel van een buitenlandse advocaat aannemen, is de ingewikkelde procedure, die op zijn kortst een week of zes duurt volgens het ministerie van Justitie. De werkgever moet een tewerkstellingsvergunning aanvragen, waarvoor de regionale arbeidsvoorziening eerst toetst of er geen Nederlandse kandidaten zijn.

De buitenlander zelf moet tegelijk een `machtiging tot voorlopig verblijf' aanvragen in eigen land, die kans maakt als de werkgever garant staat voor de buitenlandse sollicitant.

    • Frederiek Weeda