Zwakke euro legt ECB geen windeieren

Eind maart had de gebruikelijke driemaandelijkse herwaardering plaats van de bezittingen en schulden van het Eurosysteem. Hierbij wordt de waardering van goud, deviezen, aangehouden waardepapieren en financiële instrumenten van het Eurosysteem aangepast aan de marktontwikkeling in het afgelopen kwartaal.

De beleggingen van de ECB zijn geconcentreerd in Amerikaans en Japans papier alsmede in goud. De belangrijkste wisselkoersen die bij de herwaardering worden gebruikt zijn dan ook die van de dollar en de yen, eind maart respectievelijk 0,9553 en 98,53 euro. Ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar betekent dit dat de dollar en de yen respectievelijk 5 en 4 procent duurder zijn geworden. De koersstijging van de dollar en yen vertaalden zich ook in een waardestijging van de SDR's (Special Drawing Rights), de door het IMF gecreëerde kunstmatige mandvaluta. Hoewel de zwakte van de euro de ECB niet welgevallig is, zorgde zij wel voor een flinke boekwinst. Dit is terug te zien in een stijging van de post `vorderingen in vreemde valuta' met ruim 13 miljard euro. Verder is bij de herwaardering van het goud uitgegaan van een goudprijs van 288,810 euro per `ounce' (31,1 gram), ongeveer één euro minder dan een kwartaal eerder. De post `goud en goudvorderingen' daalde dan ook met 0,3 miljard euro. Door al deze herwaarderingen steeg de passiefpost `herwaarderingsrekeningen' met 10,7 miljard tot 118 miljard euro. De herwaardering heeft geen effect op de geldmarktruimte.

Wat de geldmarktruimte wel beïnvloedde in de verslagweek was de 3,9 miljard ruimere nieuwe herfinancieringstransactie van 89 miljard euro, die op 29 maart werd geëffectueerd. Een ander verruimend effect ging uit van een daling van de verplichtingen aan overheden, een gebruikelijk patroon voor de overgang naar een nieuwe maand. In totaal stroomde 8,7 miljard euro uit de schatkist van Europese overheden. Verder verruimde de geldmarkt ook door de terugkoop van uitgegeven schuldbewijzen door de ECB ter waarde van 1,6 miljard euro. Een verkrappend effect ging daarentegen uit van een 5 miljard euro kleinere langerlopende herfinancieringstransactie, toename van de bankbiljettencirculatie met 2,1 miljard euro en toename van het gebruik door banken van de depositofaciliteit. Per saldo nam de ruimte op de geldmarkt toe, wat blijkt uit de stijging van de reserverekening met 7,1 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau