Wim Kok schrijft 2

Onder de kop `Wim Kok schrijft' meldt Mark Kranenburg dat de minister-president voor het eerst tijdens zijn premierschap een stuk heeft afgescheiden voor een opiniepagina.

Dat Wim Kok dit doet ten behoeve van de opiniepagina van NRC Handelsblad is voor Kranenburg even onomstreden als vanzelfsprekend.

Het is misschien goed even aan Kranenburg te melden dat over de ganse aardbol kranten verschijnen en misschien dat er een paar kranten zijn die zich aan zijn waarneming onttrekken. In Groningen ligt des ochtends het Groninger Dagblad op vele deurmatten, in Drenthe de Drentse Courant.

In beide kranten is pagina 2 de opiniepagina en laat Wim Kok nou die pagina hebben uitgezocht om een stuk te schrijven waarin hij extra aandacht van het kabinet belooft voor de situatie in het Noorden.

Hij deed dat voor de krant van 31 oktober 1996, drieëneenhalf jaar voor de vermeende primeur van NRC Handelsblad dus.

    • Groninger Dagblad
    • Mat Ringers
    • Red. Drentse Courant