STAATSSTRUCTUUR

Federale regering Evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers (maximaal vijftien), waarbij de premier voor het taalevenwicht niet meetelt. Bevoegd voor alle zaken die de andere regeringen niet behandelen.

Vlaamse regering Onderwijs, taal, culturele zaken, sociale bijstand, ruimtelijke ordening, milieu, natuur, huisvesting, vervoer, economie, energie en (deels) gezondheidsbeleid, internationale betrekkingen en landbouwbeleid. Toezicht op gemeenten en provincies.

Waalse gewestregering Ruimtelijke ordening, milieu, natuurbehoud, huisvesting, een deel van het landbouwbeleid, vervoer, economie, energie, toezicht op gemeenten en provincies, een deel van de internationale betrekkingen.

Franse Gemeenschapsregering Onderwijs, taal, culturele zaken, en (deels) internationale relaties.

Brusselse Hoofdstedelijke regering Ruimtelijke ordening, milieu, natuur, vervoer, economie, energie, toezicht op gemeenten en (deels) internationale relaties.

Duitse Gemeenschapsregering Onderwijs, culturele zaken en (deels) internationale relaties.