SCHOOLKRANT ONLINE

Het lijkt wel een darkroom, zo donker begint de website van de schoolkrant Anonysite. Maar pikanterieën zijn niet te vinden en ook niet te verwachten op de digitale schoolkrant van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo.

Webmaster Stef van der Feen (15 jaar, 3 havo) is elke dag enkele uren bezig met deze kersverse site. Hij is een van de 13 redactieleden van de schoolkrant die nog zo kort op Internet bestaat dat slechts weinig leerlingen hem hebben bezocht. Stef heeft geen cursus gevolgd om webmaster te worden. Hij bekeek wat andere sites en kwam er vanzelf achter hoe het werkt.

,,Elke dinsdag hebben we redactievergadering', zegt Stef. ,,Wij maken alle stukjes en een lerares, mevrouw De Hoog, zet de (papieren) schoolkrant in elkaar. Af en toe mogen we iets niet plaatsen, maar dat is niet erg.' Petra de Hoog, lerares tekenen en CKV, is lid van de redactie. ,,Bij ons is het zo dat een docent in de redactie moet zitten. Ik ben de mentor van de schoolkrant.' Ze let er vooral op dat er niets kwetsends over leraren of leerlingen in de krant komt. En wat wordt er onder kwetsend verstaan? ,,Alles waardoor iemand niet zou kunnen slapen.' Ze voelt zich bepaald geen spion. ,,Alle kritiek is bespreekbaar, het ligt eraan hoe je dat brengt.'

Ze is onder de indruk van de kwaliteiten van de webmaster. ,, We zijn op school nogal met ICT bezig en we kijken het nog een jaar aan met de papieren uitgave van de schoolkrant. Misschien staat die over een jaar wel alleen op Internet.'

Ze denkt niet dat ze alles op de site al heeft gezien, maar het is ,,heel leuk in elkaar gezet'. Voor Stef en de redactie is het nog hard werken. `Deze site is nog lang niet af, dus als je nog wat leuke tips hebt' flitst het regelmatig over het scherm. Het zal wel goed komen.

(surf.to/anonysite)

(Tekst Hans Ulrich; foto Evelyne Jacq)

    • Hans Ulrich