Personalia

Dr. J.M. Roebroek uit Tilburg is voorzitter geworden van het landelijk arbeidspastoraat DISK. Hij volgt dr. Th. Salemink op, die vanaf 1993 deze functie heeft vervuld. Roebroek (48) is universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant met een speciale aandacht voor verzorgingsstaat en sociale zekerheid. Roebroek werd onlangs door de rk bisschoppenconferentie benoemd tot voorzitter van de Landelijke instelling voor het rooms-katholieke arbeidspastoraat (LIAN). Op grond van die benoeming werd hij tevens DISK-voorzitter.