Personalia

Mr. Ina Brouwer vertrekt per 1 juli als directeur coördinatie emancipatiebeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze vindt het een goed moment haar werkzaamheden te beeindigen omdat de Meerjarennota Emancipatiebeleid is afgerond. Sinds 1995 heeft ze deze functie vervuld. Voordien maakte Brouwer deel uit van de fractie van de CPN, respectievelijk GroenLinks in de Tweede Kamer.