Nieuwe regels voor declaratiegedrag

Om het financiële doen en laten van politici beter te kunnen volgen en controleren komen er binnenkort nieuwe regels. Dat heeft minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De Vries stelt in de brief onder meer voor om te komen tot een wettelijk vastgelegde gedragscode voor politici die op gemeentelijk niveau opereren.

Daarnaast vindt de bewindsman dat accountants nadrukkelijker moeten controleren hoe met belastinggeld wordt omgesprongen door lagere overheden. Voor burgemeesters, wethouders en raadsleden en politici op provinciaal niveau komt er een nieuw regime voor het declareren van onkosten.

Aanleiding tot de aangekondigde maatregelen vormen de recente gebeurtenissen in Rotterdam, waarbij de gangen van burgemeester Peper en achtereenvolgende colleges van B en W zijn nagegaan op het punt van onkostenvergoedingen. Maar ook het speculeren met overheidsgelden door de provincie Zuid-Holland, zoals dat afgelopen zomer aan het licht kwam en later commissaris van de koningin Leemhuis haar baan zou kosten, vormt een duidelijke reden voor De Vries' opzet om orde op zaken te stellen.

In de gedragscode voor burgemeesters, wethouders en raadsleden worden nadrukkelijk regels gesteld aan eventuele zakelijke belangen buiten hun politieke functie, aan nevenfuncties en hoe te handelen wanneer er door derden geschenken worden aangeboden. De controlerende functie van de gemeenteraad ten opzichte van het college van B en W wordt in elk geval versterkt. Daarbij wordt bezien of de gemeenteraad, net als de Tweede Kamer, het wettelijk verankerde instrument van het enquêterecht kan worden gegeven, zodat gedegen onderzoek mogelijk wordt. Een aantal van de voorstellen van minister De Vries is gebaseerd op ideeën die de Commissie Elzinga eind januari heeft aangereikt aan De Vries' voorganger Peper over de lokale democratie.