Huiswerk

Wat hebben de KNVB, de psycholoog Dolph Kohnstamm, de journalist Martin Coenen en de PvdA met elkaar gemeen? Ze hebben hun huiswerk niet gedaan. In het geval van de KNVB, de PvdA en Kohnstamm wordt dat duidelijk bij lezing van respectievelijk Elsevier en HP/De Tijd. Bij Martin Coenen (Vrij Nederland) ligt het wat moeilijker.

Om met het voetbal te beginnen: vorige week zaterdag speelde PSV tegen AZ. De PSV'ers droegen shirtjes met de tekst: `De maatschappij dat ben jij'. Deze stichtelijke tekst, verzonnen door de stichting SIRE, belette het de spelers niet ,,massaal klappen uit te delen aan spelers van AZ. (...) Zo'n tekst en je dan zo misdragen'', aldus Elsevier. ,,De KNVB moet wangedrag maar eens gaan bestraffen door punten af te pakken. Zul je zien hoe snel PSV weer een voorbeeldige `jij' is voor de maatschappij.''

Enige pagina's verderop wordt duidelijk dat de PvdA inzake thema's als immigratie en integratie haar huiswerk nog steeds niet wenst te doen uit angst voor een deuk in haar linkse imago. Volgens Elsevier `taboeïseert' de PvdA bijna alle onderwerpen rond immigratie en integratie, en doet ze dat al sinds de partij in de tweede helft van de jaren zestig in handen kwam van `modieus links'. ,,De collectieve leugen binnen de PvdA – feiten ontkennen om linkse ficties in stand te kunnen houden – zet zich voort tot in de hoogste kringen in de partij.''

J.A.A. van Doorn besteedt in HP/De Tijd aandacht aan de psycholoog Kohnstamm die vorige week een lezing hield. Hij zei onder meer niet uit te sluiten dat ,,er ook een tijd komen (moet) waarin weer openlijk gesproken en geschreven kan worden over de mogelijkheid van aangeboren persoonskenmerken van groepen uit de wereldbevolking, zoals dat ook in de tijd vóór het nationaal-socialisme het geval is geweest''. Van Doorn verbaast zich erover dat Kohnstamm niet de moeite heeft genomen zich terzake wetenschappelijk te documenteren, althans dat blijkt nergens. ,,Je zou verwachten dat iemand die zich op spiegelglad ijs begeeft, zich met een vloed van wetenschappelijke bewijsplaatsen zal indekken'', aldus Van Doorn, die verwijst naar legio Amerikaans en Engels onderzoek over dit onderwerp.

De oppervlakkige lezer zal weinig opvallen aan het interview van Martin Coenen met de Franse filosoof en vriend van Jean-Paul Sartre, Bernard-Henry Lévy, in VN. Hoogstens dat het volstrekt kritiekloos is. Zo laat Coenen Lévy zeggen: ,,Men wilde Bosnië opgeven zoals men vroeger Spanje had willen opgeven.'' Als de interviewer zijn huiswerk had gedaan en het tweede deel van het Zwartboek van het Communisme had gelezen waarin uitgebreid beschreven staat hoe de Russische geheime dienst tijdens de burgeroorlog in Spanje huishield – nìet tegen Franco maar tegen links – zou misschien iets van een interessant gesprek hebben kunnen plaatsvinden. Lévy noemt Sartre ,,de laatste van de grootste filosofen in Europa'' en hij heeft natuurlijk diens l'Etre et le Néant gelezen. Helaas vraagt de interviewer hem niet of hij dat boek ook begrepen heeft.

Op 15 april 1980 stierf Sartre. Coenen schrijft: ,,Ze (Simone de Beauvoir) was lang niet Sartres enige vrouw, maar wel de vrouw der vrouwen. Met haar bedreef hij de laatste keer de liefde, zij sliep bij hem in de nacht dat hij heenging.'' Onzin: de laatste keer dat De Beauvoir ten huize van Sartre sliep was in de nacht van 19 op 20 maart 1980. Op 20 maart werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Op 15 april om half negen 's avonds werd De Beauvoir thuis opgebeld door de stiefdochter van Sartre: ,,Het is voorbij''. (Bron: Deidre Bair, Simone de Beauvoir. Biografie).

Voorbij – het lijkt alsof ook de tijd voorbij is dat sommige journalisten hun huiswerk doen alvorens de pen ter hand te nemen. Het lijkt ook alsof de tijd voorbij is dat sommige hoofd- en eindredacteuren boeken lezen en aldus scribenten kunnen waarschuwen voor eventuele fouten. Voor hen tellen blijkbaar alleen nog oplagecijfers.

    • Anna Visser