HISTORIE

Een overzicht van hoogte- en dieptepunten in de Belgische geschiedenis:

1585 Tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Republiek der Nederlanden (1568-1648) hebben de Zuidelijke Nederlanden het hevig te verduren. In 1585 veroveren de Spanjaarden de havenstad Antwerpen; vanaf dat jaar valt België onder Spaans gezag en is de afscheiding van de Noordelijke Nederlanden een feit. De katholieke godsdienst wordt verplicht gesteld. Na het einde van de Tachtigjarige Oorlog heeft België even rust. In de tweede helft van de 17de eeuw wordt het land geteisterd door de vele oorlogen die Frankrijk voert.

1715 De Zuidelijke Nederlanden vallen voortaan onder het gezag van de Habsburgse keizers in Wenen.

1792 De Franse republiek verovert de Zuidelijke Nederlanden en Luik. Een jaar later neemt Oostenrijk de macht weer over, maar in 1794 komt het gebied definitief onder Frans bewind. Als Napoleon aan de macht komt, gaan de Zuidelijke Nederlanden deel uitmaken van het Franse keizerrijk. In Vlaanderen wordt het Nederlands onderdrukt.

1815 Met de nederlaag van Napoleon te Waterloo komt definitief een einde aan het Franse bewind. Op het Congres van Wenen besluiten de geallieerden om een bufferstaat tegen Frankrijk op te richten. De Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik komen in één staat: het Koninkrijk der Nederlanden. Aan het hoofd ervan staat koning Willem I uit het Huis van Oranje-Nassau.

Deze koning stimuleert de industrialisering van België. Op het platteland in Vlaanderen, dat hier sterk onder lijdt, ontstaat een opstand. De katholieke kerk steunt de oppositie tegen de protestantse vorst. In Vlaanderen wil Willem I het Nederlands als officiële taal invoeren.

1828 Katholieken en jonge liberalen sluiten een verbond met een gemeenschappelijk programma. In het zuiden lopen de spanningen hoog op.

1830 Op 23 september breekt de revolutie uit in Brussel. Op 4 november begint in Londen een diplomatieke conferentie over de toekomst van België. De grote mogendheden erkennen de scheiding van België en Nederland.

1831 Leopold van Saksen-Coburg wordt de eerste koning der Belgen.

1908 Het Afrikaanse Congo wordt aan de Belgische staat overgedragen.

1914-1918 Ondanks het feit dat België officieel neutraal is, marcheren de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog dwars door België. Vooral de streek rond de rivier De IJzer, waar het Belgische leger de Duitsers tegenhoudt, krijgt het zwaar te verduren.

1940 Op 10 mei begint voor België de Tweede Wereldoorlog. Na 18 dagen beslist koning Leopold III zich over te geven, hetgeen tot een breuk met de regering leidt en – na de bevrijding – tot de zogenoemde koningskwestie. Leopold III besluit troonsafstand te doen ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

1993 Koning Albert II bestijgt de Belgische troon op 9 augustus. Hij is de zesde koning der

Belgen. In hetzelfde jaar vindt de vierde staatshervorming plaats: het land is nu een federale staat, samengesteld uit drie gemeenschappen en drie gewesten.