Het prestatiegen 3

De citaten waartegen Ramdas met zijn onbenullig geschrijf tekeergaat, zijn juist. Historici van wereldfaam zijn al eerder tot dezelfde conclusies gekomen als prof. Kohnstamm. Ik raad Ramdas dan ook aan kennis te nemen van het boek Arm en Rijk van David S. Landes, de belangrijkste historicus op dit terrein. Een zeer lezenswaardig boek, met zeer goede recensies van onder meer The New York Times, John Kenneth Galbraith, The Economist enz.

Gezien zijn afkomst is het voor Ramdas kennelijk moeilijk te accepteren dat: in de koudere streken gemiddeld harder wordt gewerkt, in de koude luchtstreken minder corruptie voorkomt, de calvinistische geloofsovertuiging in het verleden tot harder werken heeft aangezet en dat mensen die afgesloten leven van de buitenwereld, een achterstand hebben op diegenen die in een open gemeenschap leven.

    • H. Swart