Geen akkoord werkperiode asielzoekers

Het is de werkgevers- en werknemersorganisaties gisteren niet gelukt overeenstemming te bereiken over hoe lang asielzoekers mogen werken. De vakcentrales en MKB Nederland vinden dat mensen zonder verblijfsvergunning maximaal 25 weken mogen werken. VNO-NCW en de landbouwwerkgevers LTO vinden dat te lang. De Stichting van de Arbeid zal nu een verdeeld advies uitbrengen aan het kabinet.

Werkgeversorganisatie MKB betreurt het standpunt van de collega's. ,,VNO-NCW en LTO zijn bang dat asielzoekers WW-rechten opbouwen. Met ons voorstel is dat te omzeilen. In de meeste sectoren hebben werknemers na 26 weken recht op een werkloosheidsuitkering. Wij zeggen dus dat je de lat op 25 weken moet leggen. En dat is makkelijk te controleren'', zegt A. Delft, secretaris arbeidsmarktbeleid van MKB. De grootste werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet liever dat het kabinet de asielprocedure verkort waardoor mensen die een verblijfsvergunning krijgen eerder aan het werk kunnen. (ANP)