Forse winstgroei bij verzekeraar ASR

ASR Verzekeringsgroep (Stad Rotterdam, De Amersfoortse) heeft haar nettowinst over 1999 met 64,5 procent zien toenemen tot 470,2 miljoen gulden. In de nettowinst is het resultaat van de verkoop van het belang in De Nationale Investeringsbank (NIB) verwerkt. Zonder deze bate van 124,4 miljoen gulden steeg de nettowinst met 21 procent tot 345,8 miljoen gulden. De winst per aandeel bedroeg 9,22 gulden, een toename van ruim 16 procent.

De verzekeraar verwacht dat de nettowinst het komende jaar met 10 tot 15 procent zal stijgen.

ASR is afgelopen jaar begonnen diensten op het gebied van levensverzekeringen aan te bieden via Internet (offertes, premieberekeningen). Dit ontwikkelt zich langzaam. In het lopende jaar verwacht ASR 800 koopsompolissen via het net te verkopen, ter waarde van 500.000 gulden.

De verzekeringsgroep heeft besloten zich te concentreren op de Nederlandse markt. Daarom verkocht zij begin vorig jaar de verzekeringsdochters Belstar (België) en Luxstar (Luxemburg). Dit kostte ASR 211 miljoen gulden omzet. Door autonome groei slaagde het bedrijf erin de omzet op 5,9 miljard gulden te laten uitkomen, ten opzichte van 6 miljard in 1998.

Wegens de geringe marges op koopsomverzekeringen verlaagde ASR vorig jaar zijn verkoopinspanningen. De omzet hieruit daalde daardoor tot 727 miljoen gulden, tegenover 1.266 miljoen in 1998. ASR behaalde in haar levensverzekeringendivisie een resultaat voor belastingen van 256,9 miljoen gulden; een stijging van ruim 20 procent.

Het resultaat voor belastingen in het schadeverzekeringsbedrijf steeg per saldo met 16 procent tot 174,5 miljoen, mede dankzij een forse premieverhoging van de ziektekostenverzekeringen. Na drie zwaar verliesgevende jaren wist het onderdeel Ziekte en Ongevallen weer winst te maken. De resultaten op andere schadepolissen bleven vrijwel gelijk.

Het resultaat op bancaire activiteiten steeg met 8 miljoen gulden tot 50 miljoen. Dat was vooral te danken aan de scherpe stijging van verstrekte hypotheken en het aantal spaarrekeningen. ASR Verzekeringsgroep wil 4,41 gulden dividend uitkeren, een stijging met 17 procent.