D66 wil geïsoleerde cannabismarkt

Het sluiten van coffeeshops veroorzaakte een toename van illegale handel in cannabis. D66 presenteerde gisteren een streng plan.

De georganiseerde misdaad, die softdrugs aan de achterdeur van de coffeeshop aflevert, moet de pas worden afgesneden. In coffeeshops, die via de voorkeur kleine hoeveelheden aan de klant mogen leveren, zou in de toekomst alleen nog maar nederwiet mogen worden verkocht: cannabis van Nederlandse bodem. Marokkaanse hasj, Rode Libanon of hasj van andere afkomst zou dus niet langer in Nederland verkrijgbaar mogen zijn.

Tweede-Kamerlid Dittrich heeft daartoe gisteren een vijf-stappenplan naar buiten gebracht namens de D66-fractie, juist voordat de regering met een notitie over deze problematiek naar de Kamer komt. D66 vindt dat politie en justitie streng moeten gaan optreden tegen invoer, doorvoer en uitvoer van cannabisproducten. Uit de notitie van minister Korthals (Justitie) blijkt dat de illegale handel in cannabisproducten sterk is toegenomen, sinds lokale overheden een aantal coffeeshops hebben gesloten.

Wat het gebruik van nederwiet betreft moet Nederland volgens Dittrich proberen `een eiland' te worden. Om te blijven voldoen aan bepalingen in door Nederland ondertekende verdragen, moeten andere landen geen nadelige gevolgen ondervinden van dat Nederlandse beleid.

Als cannabis met mate wordt gebruikt is dat niet schadelijker voor de gezondheid dan matige alcoholconsumptie, stelt Dittrich. Er is dus ook geen reden om cannabisproducten van de markt te bannen. Intussen wordt gedoogd dat een coffeeshop geringe hoeveelheden cannabis verkoopt, maar er treden wel problemen op bij de inkoop `aan de achterdeur', omdat inkoop formeel strafbaar is. ,,Daardoor heeft de georganiseerde criminaliteit zich de markt van de softdrugs toegeëigend en heeft die in de loop der jaren miljarden guldens winst gemaakt. Dat zwarte geld is voor een deel weer in de samenleving terecht gekomen. Sommige sectoren, zoals de horeca in bepaalde delen van het land, zijn in handen van de misdaad gekomen. En de georganiseerde misdaad werkt corruptie weer in de hand'', aldus Dittrich.

D66 vindt dat nederwiet onder streng toezicht van gemeenten moet worden geteeld. Toestemming om dat te doen wordt slechts aan een paar telers gegeven en hun bedrijfsvoering moet streng worden gecontroleerd. De overheid kan eisen stellen aan het percentage psychoactieve substantie, tetrahydrocannabinol (THC). Daarnaast moet de overheid kunnen bepalen hoeveel planten er mogen worden verbouwd en verkocht, moet zij overtallige planten kunnen vernietigen, controleren op het voldoen aan milieuvoorschriften alsmede zorg dragen voor afdracht van premies en belastinggeld. De klant krijgt een zekere garantie omdat de cannabis wordt voorzien van een keurmerk.

Coffeeshops die deze producten gaan afnemen moeten er voor instaan geen andere producten in te kopen en zullen streng worden gecontroleerd. Hierdoor ontstaat een gesloten systeem van teelt en verkoop, waardoor de georganiseerde misdaad geen kans meer heeft, zo verwacht Dittrich. Als dat systeem er is moet het Openbaar Ministerie het huidige gedoogbeleid meteen laten varen. Tegen het `bedrijfsmatig' thuis telen moet dan streng worden opgetreden.

Daarnaast wil D66 een speciaal fonds dat wordt gevuld met heffingen die door de shops worden betaald en waaruit campagnes worden betaald tegen het overmatig gebruik van genotmiddelen als cannabis.

Korthals is tegen het gedogen van de aanvoer van softdrugs naar coffeeshops, omdat dit formeel in strijd is met internationale verdragen waarbij Nederland partij is. In oktober vorig jaar zei hij niet bereid te zijn een experiment toe te staan, waarbij gemeenten zelf voor die aanvoer zouden gaan zorgen, zoals D66 nu voorstelt.

    • Bram Pols