Centrale bank onderzoekt ABN

De Nederlandsche Bank (DNB), toezichthouder op het bankwezen, is vorige week een intern onderzoek begonnen naar de wijze waarop ABN Amro de beursgang van Internetprovider World Online heeft begeleid.

Een woordvoerder van DNB bevestigt desgevraagd dat er een apart onderzoek over de World Online-affaire bij ABN Amro loopt. ,,Als toezichthouder kijken we naar de zaak. Dat is alles wat er van onze kant over te melden valt'', aldus woordvoerder O. Sleijpen. Intussen heeft de oprichter van World Online, Nina Brink, mr. M. Wladimiroff als advocaat genomen. Na de Vereniging van Effectenbezitters met advocaat Spong melden zich nu ook anderen met schadeclaims. Woordvoerders van het kledingbedrijf Mexx en Internetaanbieder Chello zeiden vanmorgen dat de beursgang van deze bedrijven mogelijk wordt uitgesteld wegens de onrust op de financiële markten.

ABN Amro is een van de banken die de beursgang van World Online hebben begeleid. De primaire toezichtstaken op de emissie zijn in handen van de effectenbeurs en beurswaakhond STE, maar DNB heeft een aparte rol als het om het bankwezen gaat. Zo heeft zij de taak het `reputatierisico' van financiële instellingen in de gaten te houden.

In de World Online-zaak ligt ABN Amro onder vuur. De kritiek richt zich speciaal op de wijze waarop in het prospectus beschreven is hoe Brink, vóór de beursgang, een deel van haar aandelenkapitaal verkocht. Volgens sommige deskundigen is deze passage niet duidelijk.

Vanochtend uitte PvdA-fractievoorzitter A. Melkert in Het Financieele Dagblad kritiek op de rol van de bank in de World Online-beursgang. ,,Ik vind dat ABN Amro, in de geest van Peters, meer verantwoording zou kunnen geven over de gang van zaken. Daar is men krakend door de ijsvloer van Peters gezakt als het gaat om transparantie en verantwoordingsplicht''. Melkert doelt daarmee op het rapport van voormalig Aegon-topman J. Peters over de invloed van aandeelhouders op ondernemingen. Daarin worden eisen gesteld aan de structuur van een bedrijf en aan het naleven van een bepaald gedrag. Melkert noemt ,,de rol van degenen die World Online naar de beurs hebben gebracht onderbelicht''. ,,Het zou goed zijn als er van de kant van ABN Amro en het beursbestuur zelf een nadere toelichting komt op hoe het is gelopen en welke les men daaruit trekt'', aldus Melkert.

Advocaat B. van der Goen heeft aangekondigd dat hij Nina Brink en World Online namens ,,enkele tientallen'' particuliere beleggers aansprakelijk stelt voor geleden schade. World Online heeft zich volgens de advocaat schuldig gemaakt aan misleiding.

Nina Brink wordt aansprakelijk gesteld, omdat zij met de verkoop van aandelen bij de beursgang een onrechtmatige daad zou hebben begaan. Gisteren werd ook bekend dat Brink voormalig compagnon Wladimiroff van Spong heeft ingeschakeld om zich te verdedigen tegen mogelijke claims. In het televisieprogramma Nova betoogde Wladimiroff gisteren dat de zaak van Spong geen kans van slagen heeft. Hij kwalificeerde zijn actie als `strafrechterlijk moddergooien' en wijst erop dat Spong nog niet eerder een beursfraudezaak heeft gevoerd.

De advocaten Spong en Hammerstein, waar zich intussen honderden gedupeerden hebben gemeld, willen mogelijk samenwerken met de Vereniging van Effectenbezitters.

Advocaten Hammerstein en Spong hebben intussen aangekondigd dat zij op een speciale website informatie willen gaan samenbrengen over de claim. Onder de naam ninaclaim.nl is al een andere website opgericht om het publiek te informeren.

De gang van zaken rond de beursgang van Internetaanbieder World Online en het uitstel dat investeringsmaatschappij Newconomy van M. de Hond heeft aangekondigd, zetten meer beursintroducties op losse schroeven. Zo overweegt kledingconcern Mexx International, dat in het tweede kwartaal van dit jaar naar de beurs wil gaan, de beursgang vooruit te schuiven. ,,Wij zijn weliswaar geen Internetbedrijf, maar het huidige klimaat voor beursintroducties staat ons niet aan'', aldus financiële topman Ouwendijk. Kabelaar UPC, dat in het tweede kwartaal zijn Internet-dochter Chello naar de beurs wil brengen, zegt dat uitstel van de beursintroductiedatum op dit moment ,,niet aan de orde'' is. ,,Maar als we dat vandaag zouden moeten beslissen, zouden we het niet doen'', aldus een woordvoerder.

Directeur Brus van telecombedrijf Datelnet heeft nog geen plannen de beursgang uit te stellen, maar als tijdens de roadshow blijkt dat beleggers het beursklimaat te slecht vinden, ,,dan zullen we dat meewegen bij het vaststellen van de datum van de beursgang''.