Bril van Alva

Naar aanleiding van het onderschrift onder de foto van de bril in NRC Handelsblad 5 april, het volgende:

Het zal best een oude bril zijn, die in Groningen is gevonden. Maar dat die van Alva was, valt te betwijfelen. Die verloor op 1 april namelijk niet zijn bril, maar Den Briel, en wel tijdens de 80-jarige oorlog, in 1572, aan de Geuzen. Dat dit verlies later verbasterd werd tot het zoekraken van zijn hulpstuk voor het gezichtsvermogen (zo hij die ooit heeft gehad) is hem niet aan te rekenen.

    • A.J. Jutte