ASVO-school

In zijn column `Patijns kleinkind' (NRC Handelsblad, 31) maart stelt Max Pam dat de ASVO-school in Amsterdam jaarlijks duizend gulden aan ouderbijdrage kost en de schoolpopulatie zich daarmee vanzelf selecteert.

Dit is onjuist. De ASVO hanteert een inkomensafhankelijke ouderbijdrage variërend van 340 gulden voor het eerste kind bij een laag inkomen tot 925 gulden voor de hoogste inkomens. Bij meer kinderen uit één gezin zijn de tarieven lager.

Ouders met een laag inkomen die drie kinderen op de ASVO hebben, betalen bijvoorbeeld jaarlijks in totaal 570 gulden. Ouders met een inkomen op of rond bijstandsniveau kunnen voor deze kosten een beroep doen op het ondersteuningsfonds van de school.

Verder kan elk in Amsterdam wonend kind in de eerste drie maanden na zijn tweede verjaardag op de ASVO worden aangemeld.

Omdat het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal plaatsen, wordt geplaatst door loting. Hierbij spelen afkomst, achtergrond of inkomen van de ouders geen enkele rol.

    • Namens het Asvo-Bestuur
    • Erik Bos Elise Steilberg