Aanbod AEX `verbijstert' Joods Overleg

De joodse gemeenschap in Nederland is ,,verbijsterd'' over het aanbod van de Amsterdamse effectenbeurs (AEX) haar acht miljoen gulden uit te keren als vergoeding voor het slecht verlopen rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt R. Naftaniël, bestuurslid van het Centraal Joods Overleg (CJO).

,,Het gebaar van de AEX is op niets gebaseerd, het heeft geen enkele onderbouwing'', aldus Naftaniël vanochtend. ,,De effectenbeurs redeneert in de trant van: `Wij hebben in en na de oorlog weliswaar verkeerd gehandeld tegenover de joden, maar het rechtsherstel is klaar'. Zo is het niet.''

Het CJO oordeelt anders, legt Naftaniël uit: ,,In 1953 is het rechtsherstel van joodse aandeelhouders gesaboteerd door de Vereniging voor de effectenhandel VVDE, waarvan de AEX de rechtsopvolger is. Als gevolg van die sabotage kregen joodse effectenhandelaren tien procent te weinig voor hun gestolen aandelen in de oorlog. Het ging om 15 miljoen gulden. Als je dat bedrag omrekent en er rente bijtelt, kom je uit op enkele honderden miljoenen.''

Naftaniël was gisteren aanwezig bij het overleg tussen het CJO en de effectenbeurs over de materiële invulling van het pardon. De gesprekken zijn een uitvloeisel van het rapport van de commissie-Scholten, die onderzoek deed naar de afhandeling van door de Duitsers gestolen joodse financiële tegoeden. De commissie kwam tot de slotsom dat de Vereniging voor de effectenhandel `de onteigening van het joodse effectenbezit heeft gefaciliteerd en gelegitimeerd'; ze oordeelde dat de AEX een schadeloosstelling van enkele miljoenen moest geven.

De effectenbeurs meent dat acht miljoen ,,een royaal gebaar'' is en toont zich ,,verwonderd'' over de reactie van de joodse gemeenschap. Naftanaël van het CJO zegt dat zijn organisatie en de AEX over drie weken opnieuw overleg voeren over de kwestie.

Gisteren meldden de Nederlandse verzekeraars, verenigd in het Verbond van Verzekeraars, dat ze op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt met het Joods Wereld Congres (WJC) over toetreding tot het Internationale Holocaust Panel. Deze Amerikaanse commissie onderzoekt of Europese verzekeraars joodse overlevenden of erfgenamen van slachtoffers van de holocaust tekort hebben gedaan door levensverzekeringen niet uit te keren. Volgens de Nederlandse verzekeraars betekent dit ,,een doorbraak''.