Wisseling top kost Elsevier 5,3 mln euro

Uitgever Reed Elsevier heeft vertrokken bestuurders het afgelopen jaar bovenop hun salaris 5,3 miljoen euro (11,6 miljoen gulden) aan premies meegegeven. Dat blijkt uit het jaarverslag van Reed Elsevier.

Vijf van de zeven bestuurders, onder wie bestuursvoorzitters H. Bruggink en N. Stapleton, vertrokken vorig jaar bij de uitgever. De twee voorzitters moesten het veld ruimen omdat Reed Elsevier zijn tweehoofdige leiding wilde vervangen door een eenhoofdige. Na een zoektocht van bijna een jaar, waarbij Elsevier-commissarissen P. Vinken en L. van Vollenhoven tussentijds aftraden uit onvrede met de gang van zaken rond de benoeming, vond de uitgever Crispin Davis als nieuwe topman.

Bruggink en Stapleton ontvingen bij hun vertrek elk een premie ter grootte van twee keer hun jaarsalaris, plus een bonus. Bruggink kreeg een premie van 2,2 miljoen euro en een bonus van 208.000 euro, bovenop zijn salaris (over tien maanden) van 798.000 euro. Stapleton ontving een premie van 1,82 miljoen, 213.000 euro bonus en 1,1 miljoen euro salaris.

Bestuurder H. Spruijt, die in november vertrok, kort na het aantreden van de nieuwe bestuursvoorzitter Crispin Davis, kreeg ruim een miljoen euro mee. De al in april vertrokken bestuurders G. Cusworth en J. Mellon kregen geen extra beloning mee, zij gingen vervroegd met pensioen.

De in september aangetreden Davis heeft bij zijn aanstelling een salaris bedongen van 1,14 miljoen euro per jaar. Afhankelijk van zijn prestaties krijgt hij dit jaar een bonus die kan oplopen tot 50 procent van zijn jaarsalaris. Voor de vier maanden die Davis in 1999 in dienst was van Reed Elsevier ontving hij een salaris van 812.000 euro en een bonus van 418.000 euro.

Daar bovenop kreeg hij 1.367.331 opties toegekend. Daarvan zijn 512.749 opties nog niets waard, omdat de uitoefenprijs onder de huidige aandelenkoers ligt. De overige 854.582 opties krijgt Davis echter kosteloos. Tegen de slotkoers van gisteren zijn die 3,7 miljoen euro waard. Hij mag zijn opties overigens pas op zijn vroegst in 2002 uitoefenen. Als hij voor die tijd terugtreedt als bestuursvoorzitter, worden ze waardeloos. Dat overkwam Davis bij zijn vorige werkgever, reclamebureau Aegis.