Website

Kenmerkte het web zich een paar jaar geleden nog voornamelijk door sites over de meest obscure hobby's en interesses, inmiddels springt het commerciële karakter ervan meer in het oog. Toch worden er nog steeds hobbysites gemaakt, zoals de Hamster Planeet, waar informatie over verzorging, fokken en verenigingen. Saillant detail: de hamster van de web-master is inmiddels gestorven.

(hamsters.huisdier.net)