Versnelde schuldverlichting arme landen

Groot-Brittannië heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank voorgesteld een instelling in het leven te roepen die de schuldverlichting voor de armste landen moet coördineren. Londen vindt dat het proces van schuldvermindering tot nu toe veel te langzaam gaat. Maar het IMF zegt dat het in de praktijk op veel problemen stuit. (ANP)