Thuiszorg besteedde niet hele budget

De thuiszorgorganisaties waar mensen vorig jaar vergeefs om hulp aanklopten en daarom naar de rechter stapten, hebben geld overgehouden. De meeste instellingen in de thuiszorg kregen eind 1999 ook geen extra geld, omdat het normale budget nog niet was uitgegeven.

Dit zei staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) gisteren in de Tweede Kamer tijdens een debat over de wachtlijsten bij de thuiszorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Volgens haar is het daarom ,,buitengewoon belangrijk dat wij een directeur niet op zijn blauwe ogen geloven als hij zegt dat zijn instelling niets kan en geen ruimte heeft''.

Vliegenthart kondigde vorige week aan een deel van het extra geld (ruim twee miljard gulden) dat het kabinet tot 2002 voor het wegwerken van wachtlijsten in de ouderenzorg had uitgetrokken eerder te willen besteden. Zij wil echter wel dat de zorgkantoren (de regionaal dominante zorgverzekeraar) dat geld pas toekennen als ,,volstrekt zeker'' is dat de instellingen het geld dat ze al krijgen al volledig aan het verlenen van hulp hebben besteed.

Mocht dan blijken dat ook dat extra geld niet voldoende is om aan de hulpvraag te voldoen dan kan bij het kabinet om nog meer worden aangeklopt, aldus Vliegenthart. Zij erkende dat daarmee voor de hulp die onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten valt daarmee ,,in theorie'' de financiering niet meer aan grenzen gebonden is. Een ruime meerderheid in de Kamer steunde Vliegenthart in haar aanpak van de wachtlijsten. Zij vindt, net als de staatssecretaris, dat er op korte termijn `volstrekte helderheid' moet komen over omvang van wachtlijsten en duur van de wachttijden.

In haar brief had Vliegenthart al aangekondigd dat een `task force' voor 1 juli de bestaande wachtlijsten wil opschonen zodat duidelijk wordt hoeveel mensen daar daadwerkelijk opstaan. Nog dit jaar wil Vliegenhart de registratie van de wachtlijsten weghalen bij de instellingen. ,,Die hebben soms belang bij lange wachtlijsten'', aldus de staatssecretaris.

Kamer en staatssecretaris waren het er ook over eens dat het personeelstekort in de nabije toekomst een belangrijke belemmering kan zijn voor het wegwerken van de wachtlijsten.

Vliegenthart vindt daarnaast dat de instellingen veel flexibeler kunnen werken dan zij nu doen. ,,Zij zeggen vaak dat ze belemmerd worden door regels, maar vaak gelden die al lang niet meer.'' Ze zegde wel toe dat ze komende tijd nog veel wet- en regelgeving zal schrappen.