Studiebeurs niet terugbetalen

De Tweede Kamer heeft besloten dat studenten hun aanvullende beurs niet hoeven terug te betalen. De studieschuld blijft gelijk, ongeacht of de studenten wel, niet of niet tijdig het diploma halen. De Kamer nam gisteren dit voorstel van het PvdA-Kamerlid Hamer aan. Minister Hermans had het plan om de aanvullende beurs om te zetten in een gift sterk ontraden.