Stedelijk Museum wil school worden

De situatie in het Stedelijk Museum in Amsterdam is door achterstallig onderhoud aan collectie en gebouwen `onhoudbaar' geworden. Aan de eisen van brandveiligheid en beveiliging wordt niet meer voldaan. 150 modern-klassieke schilderijen moeten achter glas, om ze tegen aantasting en vandalisme te beschermen.

Dit stellen directeur Rudi Fuchs en zakelijk directeur Stevijn van Heusden in hun beleidsplan Het museum als school. Het is meer dan een plan voor de jaren 2001 tot 2004. Het museum wil zijn koers drastisch wijzigen, vraagt 120 miljoen gulden aan de gemeente Amsterdam voor renovatie en nieuwbouw, en wil verzelfstandigen.

Het Stedelijk wacht al tien jaar op geld voor renovatie en nieuwbouw. Daarom is jarenlang amper geïnvesteerd in gebouwen en kunstdepots, en is de veiligheid nu onvoldoende. In 1997 werd in het museum voor de tweede keer een schilderij van Barnett Newman aan repen gesneden, en vorig jaar werd een Picasso beschadigd.

Fuchs vindt dat het Stedelijk niet langer als `een kunsthal' steeds maar in hoog tempo nieuwe exposities moet organiseren, maar zich moet concentreren op zijn rijke collectie en die in wisselende verbanden permanent tonen. Daarmee moet het `verhaal van de moderne kunst van de twintigste eeuw' worden verteld, aldus Fuchs.

Het Stedelijk Museum moet een meer educatieve functie krijgen: het moet een `school' worden waar bezoekers `geduldig' leren kijken naar kunst en ook landgenoten met een andere culturele achtergrond kennis laten maken met de westerse moderne kunst.

Het Stedelijk bezit werken van onder meer Matisse, Malevitsj en Mondriaan.Stedelijk Museum

[Vervolg van pagina ] Komt deze koerswijziging er niet, dan vreest de museumdirectie dat het Stedelijk zijn positie als `een van de belangrijkste musea voor moderne kunst in de wereld' verliest. Om het nieuwe beleid gestalte te geven is renovatie en nieuwbouw een voorwaarde. De plannen van de Portugese architect Álvaro Siza liggen klaar. Uitvoering kost zeker 120 miljoen gulden, stelt zakelijk directeur Van Heusden. Dat is 84 miljoen meer dan de 36 miljoen die de stad Amsterdam samen met het rijk tot nu toe beschikbaar stelden. Van Heusden wil een grotere bijdrage van de stad. Dan zullen ook externe financiers over de brug willen komen, schrijft hij. Vorig jaar werden plannen om met hulp van een sponsor, de Duitse autofirma Audi, aan de nieuwbouw te beginnen, tegengehouden door de gemeenteraad. De Amsterdamse wethouder van Cultuur Saskia Bruines trok toen het voorstel voor nieuwbouw terug. Morgen maakt ze bekend wat haar visie op het huidige beleidsplan van het museum is, dat tevens als nieuw voorstel voor nieuwbouw en renovatie beschouwd moet worden.

De museumdirectie doet op verzoek van het college van b & w van Amsterdam ook een voorstel tot gedeeltelijk verzelfstandiging van het museum. Nu kampt het museum al jaren door budgetteringsproblemen met een tekort van ongeveer 1 miljoen, terwijl voor geld voor onderhoud aan de collectie en gebouwen ontbreekt. De Stedelijk-directie wil dat de museumorganisatie – de mensen die het museumbeleid ontwikkelen en uitvoeren – zelfstandig worden: als nv of stichting. Maar de kunstcollectie en de gebouwen blijven eigendom van de gemeente. Die heeft daarvoor dan ook een onderhoudsplicht. De rechtspositie van de medewerkers, nu ambtenaren, zal bij de verzelfstandiging niet aangetast hoeven worden, stellen Fuchs en Van Heusden.

    • Paul Steenhuis