Philips Terneuzen staakt strijd om behoud spaarlampenafdeling

De ondernemingsraad van Philips Terneuzen staakt het verzet tegen de plannen om de spaarlampenproductie van die vestiging te verhuizen naar Polen. De raad kiest voor het aanbod van de directie vervangende werkgelegenheid te zoeken.

Philips zegt uit oogpunt van concurrentie genoodzaakt te zijn de spaarlampenproductie over te plaatsen naar een land met lage lonen. Dat zou ruim de helft van de vijfhonderd arbeidsplaatsen in de Terneuzense vestiging kosten.

De ondernemingsraad van Philips Terneuzen heeft vanaf het begin tegen het plan geprotesteerd, onder meer met stakingen. In maart stelde de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de raad in het gelijk. De Philipsdirectie kreeg de opdracht de raad op een `verderstrekkende' wijze in toekomstige besluitvorming te betrekken.

Volgens OR-voorzitter A. Canrinus heeft de directie eind vorige week `veelbelovende' voorstellen gedaan voor vervangende werkgelegenheid. Voor de werknemers die niet kunnen worden herplaatst is een financiële regeling op basis van leeftijd en dienstjaren toegezegd, aldus Canrinus. ,,We hebben het machtsmiddel om de zaak te blijven rekken ingeleverd voor een betere oplossing'', vindt de voorzitter. De OR heeft de vakbonden gevraagd met Philips over de voorstellen te onderhandelen.

FNV-bestuurder J. Cuperus noemt het Philipsbesluit onontkoombaar. ,,Philips moet zorgen dat de boventallige personeelsleden ander werk krijgen. Gedwongen ontslagen zijn uitgesloten.''

N. Bogaard van de CNV-vakgroep Metaal en Elektro eist een fatsoenlijk sociaal plan. ,,We gaan daar deze week met Philips over praten. Wij vinden het belangrijk dat het personeel ander werk binnen Philips krijgt. Ook moeten er afspraken komen over moeilijk herplaatsbare personeelsleden. De sociale omstandigheden moeten voor iedereen acceptabel zijn.'' (ANP)