Opera en dans op televisie zijn in gevaar

De toekomst van opera- en dansregistraties op de televisie is onzeker geworden nu het Stimuleringsfonds voor Nederlandse Culturele Omroepproducties heeft besloten daaraan per 1 september geen subsidie meer te verlenen.

Het gaat onder meer om twee tot vier operaproducties per jaar, die tot dusver met 2,7 miljoen gulden werden gesubsidieerd. ,,Ik zou niet weten waar ik dat geld anders vandaan zou moeten halen'', zegt programmadirecteur Carel Kuyl van de NPS, die de uitzendingen verzorgt.

In een nieuw beleidsplan kondigt het Stimuleringsfonds aan, dat er voortaan meer subsidie wordt uitgetrokken voor de ontwikkeling van dramaseries, betere kinderprogramma's en een kwaliteitsverhoging van Radio 4. Dit gaat, als het huidige jaarbudget van circa 31 miljoen gulden ongewijzigd blijft, ten koste van documentaires over maatschappelijke onderwerpen en registraties van opera- en dansvoorstellingen.

Pas de laatste tien jaar, sinds de oprichting van het Stimuleringsfonds, zijn opera en dans vast onderdeel van het tv-aanbod. ,,De kwaliteit ervan is – ook gezien de kwaliteit van het gebodene op het podium – steeds van hoog niveau,'' stelt het beleidsplan vast. ,,Stimulerende maatregelen zijn wat dat betreft niet (meer) noodzakelijk.'' Het fonds gaat ervan uit ,,dat de publieke omroep deze taak thans zonder extra stimulans naar behoren zal vervullen.''

Maar zonder subsidie gaat dat niet, zegt Kuyl. ,,We doen ons best nog vóór 1 september een aantal aanvragen in te dienen, maar we merken dat het nu al vigerend beleid begint te worden. Ik ben hier heel boos over. Het kan niet anders dan dat het aanbod verschraalt.'' Alternatieve fondsen zijn volgens hem niet voorhanden. De raad van bestuur van de NOS, die een aanvullend programmabudget voor de versterking van de publieke omroep beheert, is niet bereid daaruit voortaan ook opera en dans te financieren.

,,Natuurlijk gaat het ons óók aan het hart,'' reageert directeur Annemieke Gerritsma van het Stimuleringsfonds. ,,Niemand wil dat de operaregistraties verdwijnen. Maar ik zou het nogal potsierlijk vinden als de omroep die 2,7 miljoen nergens anders zou kunnen vinden.'' Ook staatssecretaris Van der Ploeg (OCenW) zou naar haar zeggen soelaas kunnen bieden: door de NOS op te dragen de financiering van opera en dans op zich te nemen, de Nederlandse Opera extra geld te geven voor tv-registraties of het budget van het Stimuleringsfonds – minimaal eenzestiende van de STER-opbrengsten – te verhogen. ,,Als hij dat laatste doet, kan hij ons ook een taakuitbreiding opdragen.''