Normen voor drankreclame aangescherpt

Reclame voor drank die is gericht op jongeren wordt drastisch beperkt. Mensen onder de 25 mogen er niet meer in optreden. Op de jongerenzenders TMF en MTV mag tot 21.00 uur geen drankreclame meer worden uigezonden.

Dit zijn enkele van de bepalingen uit een nieuwe code voor alcoholreclame waarover minister Borst (Volksgezondheid) en de branche het gisteren in grote lijnen eens geworden zijn. Borst en de alcoholbranche botsten de afgelopen maanden verschillende malen over de inhoud van de code.

De minister dreigde via de wet beperking van de reclame af te dwingen als de branche niet zelf met een voor haar acceptabele regeling zou komen. Eerdere voorstellen van de branche kwalificeerde zij als `volstrekt onvoldoende'. Ook verweet ze de belangenbehartigers, de oud-politici Wiegel (VVD, bier), Gruijters (D66, gedestilleerd) en Kamminga (VVD, wijn), de totstandkoming van een gedragscode te frustreren.

Dinsdag behandelt de senaat een wijziging van de drank- en horecawet. Zowel in de Eerste als Tweede Kamer is erop aangedrongen de regulering van de spronsoring en reclame zoveel mogelijk aan de branche zelf over te laten. Borst was het daar mee eens, maar vond wel dat de branche dan rekening moest houden met het kabinetsbeleid waarin wordt gestreefd naar een matiger alcoholgebruik en de aanpak van het excessief drinken. Borst wil zich bovendien richten tegen alcoholmisbruik door jongeren omdat dit volgens haar kan leiden tot `zinloos geweld'. Volgens de minister is 80 procent van het geweld op straat gerelateerd aan drankmisbruik.

In de nieuwe code wordt de boete op overtreding ervan verdubbeld tot maximaal honderdduizend gulden. In de code wordt verder vastgelegd dat drankjes met alcohol er niet mogen uitzien alsof het om frisdrank of limonade gaat. Bij reclame mag geen gebruik worden gemaakt van illustraties, cartoons, symbolen of idolen die zich richten op minderjarigen. Daarnaast mogen er geen alcoholreclames meer komen op borden langs wegen buiten de bebouwde kom en mag alcoholreclame niet meer gerelateerd zijn aan sociaal en seksueel succes of sport.

Het overleg tussen Borst en branche is nog niet afgerond. Er wordt nog onderhandeld over onder meer de afschaffing van `happy hours'.