Indonesië wil `import' Nederlandse rechters

De Indonesische regering overweegt Nederlandse rechters in te schakelen bij de afwikkeling van zaken die verband houden met het handelsrecht. Zij geeft de voorkeur aan Nederlandse magistraten omdat de Indonesische wetgeving deels nog is gebaseerd op Nederlands recht.

Dat maakte Feisal Basri, econoom en adviseur van de coördinerende minister van Economische Zaken, Kwik Kian Gie, gisteren bekend tijdens een studiebijeenkomst.

Volgens Basri kiest de regering voor `importrechters' omdat ,,deze, anders dan hun Indonesische confraters, niet omkoopbaar zijn en garant staan voor een objectieve behandeling van handelsrechtzaken.''

Procureur-generaal Marzuki Darusman bevestigt dat de regering de `import' van buitenlandse rechters overweegt, maar houdt zich op de vlakte: ,,Ik ben nog niet zover dat ik instem met dit plan. Misschien moet de regering hier inderdaad toe overgaan, om de stagnatie en corruptie in de Indonesische rechtspraak te doorbreken, maar ik beschouw dit vooralsnog als een uiterste maatregel, waar de samenleving eerst mee moet instemmen. En de buitenlanders zouden terzijde moeten worden gestaan door Indonesische rechters.''

Mochten de plannen doorgang vinden, dan geeft Darusman de voorkeur aan ervaren, bijvoorbeeld gepensioneerde, Nederlandse rechters, ,,want met name ons handels- en burgerlijk recht is nog geënt op het Nederlandse.''

Een woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Jakarta liet vandaag weten dat daar ,,nog geen verzoek in die richting is ontvangen''. Hij bevestigt dat er in Nederland, gezien de overeenkomsten tussen de rechtssystemen, bruikbare juridische expertise voorhanden is.

Maar, voegt hij daaraan toen, ,,de gedachten gaan daarbij niet in eerste instantie uit naar inschakeling van rechters als staande magistraten, eerder naar hulp bij onderwijs en trainingen in het kader van de al lopende juridische samenwerking tussen beide landen.''

ONAFHANKELIJKE

RECHTERSpagina 9

    • Dirk Vlasblom