Gereformeerden breken met Vrije Universiteit

De Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) beëindigen per 1 april 2002 hun overeenkomst met de Vrije Universiteit in Amsterdam over de predikantenopleiding in de hoofdstad. Zij zullen de faculteit godgeleerdheid van de VU niet langer als predikantenopleiding erkennen. Voor theologiestudenten die op 1april 2002 nog aan de faculteit staan ingeschreven, zal een overgangsregeling gelden.

Dat heeft de gereformeerde synode gisteren in Lunteren met overgrote meerderheid besloten. ,,Het is met pijn in het hart dat we deze weg moeten opgaan. Het gebeurt niet uit vrije wil, maar we zagen geen andere weg'', vertelde voorzitter ds. J. Doff van de synode voor de stemming.

De Gereformeerde Kerken in Nederland moeten hun verbintenis met de VU beëindigen door het besluit van de gezamenlijke synode van de Samen-op-Wegkerken hun predikantenopleidingen te concentreren in Leiden, Utrecht en Kampen. Volgens Doff zullen de SoW-kerken geen overeenkomst aangaan met welke universiteit dan ook die als vierde locatie voor de predikantenopleiding zou kunnen dienen. Hij zei dat synodebestuur en VU het nog niet eens zijn over de vraag hoe de overgangsregeling gestalte moet krijgen.

Doff wilde niet inhoudelijk ingaan op de recente brief van de Vrije Universiteit aan alle predikanten van de Samen-op-Wegkerken. In het schrijven verzekert de universiteit hun dat ze predikanten blijft opleiden. De VU gaat ook door met het plaatsen van advertenties om studenten voor haar predikantenopleiding te werven. Doff zei alleen dat de Gereformeerde Kerken in Nederland nog ,,in overleg zijn met het bestuur van de VU''.