Fortis-prijs zoekt sponsor

Het sponsorcontract van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs met de Fortis Bank (voorheen Generale Bank) zal niet worden verlengd. De Generale Bankprijs werd na de bekendmaking op 21 maart van de fusie tussen de Generale Bank en Fortis Bank omgedoopt tot Fortis Prijs. Die naam zal slechts tot de uitreiking in oktober van kracht zijn; daarna moet het stichtingsbestuur op zoek naar een nieuwe sponsor. Als die zich nog voor de uitreiking aandient, is Fortis bereid zich eertijds terug te trekken en zal de prijs naar de nieuwe sponsor worden vernoemd.