`FNV zit fout met kritiek op gemeenten'

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) heeft met een onderzoek naar het gemeentelijke armoedebeleid een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op het onderzoek `Gemeenten wees minimaal sociaal' van de FNV.

,,Armoedebeleid in gemeenten is veel meer dan alleen het verstrekken van bijzondere bijstand. Daar gaat de FNV aan voorbij'', zegt G.Hendriks, beleidsmedewerker sociale zaken van de VNG.

De vakcentrale FNV publiceerde gisteren het onderzoek naar het gemeentelijk armoedebeleid. Daaruit bleek dat 48 procent van de gemeenten geld overhoudt uit het budget dat is bestemd voor de armoedebestrijding.

Zo komen in sommige gemeenten uitkeringsgerechtigden wel in aanmerking voor een bijdrage voor bijvoorbeeld de aanschaf van een koelkast, terwijl zo'n regeling in het kader van de bijzondere bijstand in andere gemeenten niet bestaat. FNV-bestuurder A. Jongerius noemde het ,,een schande'' dat gemeenten het volledige budget niet gebruiken, terwijl onlangs is vastgesteld dat van dertien procent van minima hun inkomen is gedaald.

Volgens de VNG gaat de FNV voorbij aan het feit dat gemeenten andere regelingen hebben dan de bijzondere bijstand om de armoede te bestrijden. Zo zijn er schuldsaneringsregelingen, waarborgfondsen en stadspassen of minimapassen waarmee mensen allerlei kortingen kunnen krijgen. Beleidsmedewerker Hendriks van de VNG wijst er op dat juist uit een onderzoek van enkele jaren geleden is gebleken dat gemeenten gemiddeld meer uitgeven aan de armoedebestrijding dan dat ze daar van het rijk aan inkomsten voor terugkrijgen.

Hendriks erkent wel dat er soms grote verschillen tussen gemeenten bestaan. ,,De rijksoverheid heeft gemeenten de vrijheid gegeven om het beleid aan te passen aan de lokale situatie. Dat leidt automatisch tot verschillen.''

De VNG is het wel eens met het pleidooi dat het sociaal minimum omhoog moet. Nu is de situatie ontstaan dat bijna alle minima plaatselijke belastingen en heffingen krijgen kwijtgescholden. Een uitkeringsgerechtigde zou volgens de VNG in staat moeten zijn de lokale lasten te betalen.

Het gemeentelijke armoedebeleid moet naar de mening van de VNG weer een incidenteel karakter krijgen.