Elektriciteitsproductie Duitsland

Het aandeel van kernenergie in de elektriciteitsproductie in Duitsland is vorig jaar gestegen van 33 procent tot 35 procent. Bruinkool ging van 27 naar 26 procent, steenkool van 27 naar 25 procent en aardgas van 7 naar 8 procent. Het aandeel van alternatieve energie steeg van 4 naar 5 procent, terwijl dat van stookolie en kunstmatig geproduceerd gas zakte van 2 naar 1 procent. (DPA)