Diekstra aan het werk in Rotterdam

De psycholoog en publicist René Diekstra gaat zich bezighouden met de problemen van bewoners van achterstandswijken in Rotterdam. Morgen wordt hij benoemd tot voorzitter van de zogenoemde Taakgroep Sociale Infrastructuur. De taakgroep, een uitvloeisel van het grotestedenbeleid van minister Van Boxtel, moet controleren of het college van B en W, de deelraden en andere instanties zich houden aan het uitgestippelde sociale beleid van de stad.

Diekstra kwam in 1996 in het nieuws toen aan het licht kwam dat hij in zijn boek Het onderste boven een aantal pagina's bijna letterlijk en zonder bronvermelding had overgeschreven uit de Amerikaanse bestseller How to heal depression van H. Bloomfield en P. McWilliams. Na een onderzoek heeft Diekstra afscheid moeten nemen van de Leidse universiteit.

Diekstra zwaait in Rotterdam de scepter over een groep van zes denkers: de PvdA'er F. Rottenberg, het gewezen Tweede-Kamerlid A. van der Stoel (VVD), Eerste-Kamerlid M. Linthorst, oud-ambassadeur van Suriname H. Prade, directeur A. Aboutaleb van de allochtonenorganisatie Forum en G. Smulders, projectleider sociale vernieuwingen van de gemeente Rotterdam.

De Taakgroep Sociale Infrastructuur, die knelpunten in Rotterdam onder de aandacht van B en W zal brengen, concentreert zich onder meer op werkgelegenheid, opvoedingsproblemen bij allochtone ouders en tienermoeders.

Diekstra werkte al eerder voor de gemeente Rotterdam. Zo gaf hij vijf jaar lang gestalte aan het jeugdbeleid. Dat hij nu is gevraagd om de voorzittershamer te hanteren is volgens een woordvoerder dan ook een logische keuze. ,,Dat heeft hij toen uitstekend gedaan. We hebben ook nooit reden gezien met hem te stoppen. Maar er zijn mensen die hem zijn plagiaatverleden altijd zullen nadragen. Wij vinden dat een Leidse aangelegenheid, waar wij niets mee te maken hebben.''